Welkom bij DARES Limburg

Missie en visie
De 'Dutch Amateur Radio Emergency Service' (DARES) wil de kennis en vaardigheid van geregistreerde radiozendamateurs inzetten om professionele hulpdiensten te ondersteunen. Gezamenlijk leveren zij een bijdrage aan zogenaamde 'welfare communication', bijvoorbeeld ter ondersteuning van de gemeentelijke overheden. De nadruk ligt hierbij op berichtenverkeer bij evacuatie, opvang en verzorging. Dit brengt duidelijkheid en voorkomt onrust of paniek.

Altijd paraat, altijd operationeel
DARES is van mening dat geregistreerde radiozendamateurs een wezenlijke bijdrage kunnen leveren aan het welzijn van burgers in nood. Dit wordt mogelijk door gemotiveerde en deskundige radio(zend)amateurs te organiseren en te trainen. DARES-deelnemers beschikken over de noodzakelijke technische middelen om bij uitval van het telefoon- en het elektriciteitsnet hulp te kunnen verlenen.

De veiligheidsregio
DARES Limburg (Regio 23 en 24) sluit aan op het werkgebied van de veiligheidsregio's Noord- en Zuid-Limburg van de hulpverleningsdiensten. De regio maakt deel uit van de Euregio Maas-Rijn, wat op den duur ook tot samenwerking met Belgische en Duitse partnerorganisaties moet leiden.

WIJ ZOEKEN ACTIEVE DEELNEMERS
DARES Limburg heeft gemotiveerde deelnemers (zendamateurs en ondersteunende vrijwilligers) nodig. Mensen met voldoende tijd en energie hebben om deel te nemen aan onze opleidingen en oefeningen. Mensen met een dienstverlenende instelling, die graag in teamverband werken, tegen een stootje kunnen en willen bijdragen aan het succes van onze DARES-regio. Aanmelden kan via de website of neem contact op met de Regiocoördinator om eerst een bijeenkomst bij te wonen, voordat je besluit deelnemer te worden.

Copyright © DARES Nederland  i.s.m. DARES Limburg
Stichting DARES is erkend door het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties